Trasa Łazienkowska - rozbudowa wiaduktów przy Agrykoli

Trasa Łazienkowska - rozbudowa wiaduktów przy Agrykoli

Wiadukty zlokalizowane są w ciągu Trasy Łazienkowskiej w dzielnicy Śródmieście przy Parku Agrykola nad rondem Stanisława Sedlaczka (skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat).

Zaprojektowane zostały jako dwa bliźniacze żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi 392 m, szerokość jezdni po 10,5 m. Wybudowano je wraz z Trasą Łazienkowską w 1974 r.

W 2015 r. Politechnika Warszawska wykonała na zlecenie ZMID ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Autorzy ekspertyzy rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. Pozwoliło to na uzyskanie większej trwałości i estetyki, ale również na podniesienie nośności z klasy D na klasę A oraz eliminację dylatacji podłużnej i rozsunięcie wiaduktów.

ZAKRES PRAC

Istniejące wiadukty zostały rozebrane, a następnie odbudowane zgodnie z obowiązującymi, wyższymi standardami w zakresie dostępności i wytrzymałości obiektów. Ruch na Trasie Łazienkowskiej został zachowany przez cały czas trwania inwestycji.

Na przebudowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej powstały:

  • nowe jezdnie
  • obustronne ciągi pieszo-rowerowe
  • pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi
  • nowoczesne oświetlenie

WYKONAWCA

Skanska SA

TERMIN REALIZACJI

07.2021- 03.2024

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 90,5 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Trasa Łazienkowska - wiadukty nad Agrykolą

Informacje dotyczące remontu kapitalnego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli.

Prace robiórkowe północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Prace robiórkowe północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej