Przygotowywane inwestycje kubaturowe

Inwestycje kubaturowe

 

Budowa Pomnika Gabriela Narutowicza

Inwestycja polega na zmianie lokalizacji pomnika Gabriela Narutowicza i wyeksponowaniu go na nowym postumencie i w nowym otoczeniu. Działania te są zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania...

Czytaj więcej

 

Remont Hali Gwardii

Miasto chce przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo usługową. Głównym kierunkiem działań będzie zatem rewaloryzacja gwarantująca zachowanie wartości kulturowych obiektu i ciągłości jego użytkowania. ...

Czytaj więcej

 

Energooszczędne przedszkola

Planowane przedsięwzięcie, realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, polegać będzie na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi,...

Czytaj więcej