Umowa na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola podpisana

Podpisaliśmy umowę z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola nad rondem Stanisława Sedlaczka. Prace mają być zrealizowane w przeciągu 32 miesięcy, a ich koszt to 87,5 mln zł. Wiadukty, które służą od 1974 roku, zostaną rozebrane i wybudowane od podstaw.

Na przebudowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej o długości ok. 400 m, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

Zgodnie z umową wykonawca ma pięć miesięcy na prace przygotowawcze, w tym na opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu, które będą obowiązywać w trakcie inwestycji. W związku z tym, że Trasa Łazienkowska jest drogą mocno obciążoną ruchem,  jej przebudowa wymaga zmian w zasadach poruszaniu się na dużym obszarze miasta. Możliwość przejazdu Trasą Łazienkowską ma być zachowana przez cały czas prowadzenia robót. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

Nowe wiadukty zostaną wybudowane zgodnie z obowiązującymi, wyższymi standardami w zakresie dostępności i wytrzymałości obiektów.