niedziela, 17 października 2021

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA
jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o prawie 70-letniej tradycji.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta odpowiada za realizację miejskich projektów inwestycyjnych.


Inwestycje.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta działa jako inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy. Obecnie obsługuje ponad 30 projektów inwestycyjnych. Dotyczą one przede wszystkim budowy lub modernizacji centrów kultury, w tym teatrów, muzeów i obiektów zabytkowych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Największą aktualnie realizowaną inwestycją jest budowa Szpitala Południowego, jednego z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce. Inne prowadzone projekty to m.in. modernizacja warszawskiego ogrodu zoologicznego, rewitalizacja i modernizacja Teatru Baj oraz Pałacyku Konopackiego. Ważnym zadaniem jest także budowa infrastruktury na terenie wokół PKiN, inwestycja
ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tej części miasta.

Misja. Misją Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest zastępcza profesjonalna i kompleksowa obsługa inwestorska kluczowych inwestycji kubaturowych prowadzonych na rzecz m.st. Warszawy. SZRM występując w charakterze inwestora zastępczego zapewnia wysoką jakość i standard realizowanych projektów.

Doświadczenie. SZRM posiada prawie 70-letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury. W latach powojennych zasłużył się odbudową stolicy, m.in. Starego
i Nowego Miasta oraz Zamku Królewskiego, a następnie odpowiadał za tworzenie wielkich osiedli mieszkaniowych czasów PRL, m.in. Za Żelazną Bramą, Gocław, Targówek czy Bródno. W ostatniej dekadzie przeprowadził realizację najbardziej spektakularnych inwestycji miejskich m.in. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Profesjonalizm. Mocną stroną SZRM jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz doświadczona i profesjonalna kadra zarządzająca. Jednostka zatrudnia blisko 50 pracowników pionu technicznego, w tym w większości inspektorów nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i in. Potencjał w obszarze zasobów ludzkich i szeroki zasób kompetencji tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju organizacji.

Efektywność. Skumulowana wartość inwestycji zrealizowanych przez SZRM w ostatniej dekadzie wyniosła ponad 1 miliard złotych. Kilkanaście przygotowanych projektów uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich na łączną kwotę ponad 438 091 000 złotych. Poza ikonami nowoczesnej Warszawy, takimi jak wymienione Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich wybudowano lub całkowicie zmodernizowano kilkanaście budynków użyteczności publicznej, kilka parków i pomników oraz przeprowadzono szereg inwestycji w warszawskim ogrodzie zoologicznym oraz innych podległych miastu ośrodkach.

Działalność na rzecz m.st. Warszawy. SZRM, jako jednostka m.st. Warszawy, ściśle współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu prowadząc uzgodnienia oraz dostosowując funkcje i jakość realizowanych projektów do oczekiwań przyszłych użytkowników. Dzięki doświadczeniu w organizacji przetargów dba o wysoką jakość wykonania zadań przy maksymalnym ograniczeniu kosztów inwestycji. Prowadząc działalność na styku sektora budowlanego i administracji samorządowej zapewnia wysoką efektywność obsługi procesów inwestycyjnych. Jednocześnie, dostosowanie SZRM
do standardów obowiązujących w Urzędzie m.st. Warszawy gwarantuje pełną transparentność wszystkich procedur.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wykonuje czynności inwestora zastępczego w zakresie realizacji blisko 30 projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.

– Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 więcej informacji
– Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102  więcej informacji
– Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego – więcej informacji
– Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – etap II,
– Budowa Szpitala Południowego – więcej informacji
– Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – więcej informacji
– Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 więcej informacji
– Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – więcej informacji
– Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera – więcej informacji
– Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzętwięcej informacji
– Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga więcej informacji
– Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej ,,Ośrodek Nowolipie” – więcej informacji
– Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki – dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. Etap II część 1,
– Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:
a) dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN,
b) budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania,
– Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego – więcej informacji
– Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa”
wraz z zagospodarowaniem terenu – więcej informacji
– Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II – więcej informacji
– Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych,
– Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA,
– Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec,
– Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka       Interwencji Kryzysowej – więcej informacji
– Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100
przy ul. Czarnieckiego 49 – więcej informacji
– Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a więcej informacji
– Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej,
– Budowa poskromu dla słoni.


Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w okresie ostatniej dekady odpowiedzialny był za realizację kilkudziesięciu miejskich inwestycji.

– Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – więcej informacji
– Budowa pomnika 
Witolda Pileckiego – więcej informacji
– Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i rodziny ,,Koło”,
– Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych al. Reymonta 16więcej informacji
– Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90więcej informacji
– Rzeźba Józsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej – więcej informacji
– Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56więcej informacji
– Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44więcej informacji
– Modernizacji Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – więcej informacji
Muzeum Historii Żydów Polskich więcej informacji
– CITES w warszawskim ZOO – więcej informacji
– Ptasi Azyl w warszawskim ZOO – więcej informacji
– Akwarium w warszawskim ZOO,
– Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt – więcej informacji
– Centrum Edukacji Leśnej – więcej informacji
– Instytutu Głuchoniemych – więcej informacji
– Przebudowa Placu Piłsudskiego – więcej informacji
– Centrum dla samotnych matek z dziećmi – więcej informacji
– Fort Sokolnickiego – więcej informacji
– Muzeum w Palmirach – więcej informacji
– Centrum osób chorych na Alzheimera – więcej informacji
Centrum Nauki Kopernik więcej informacji
– Piwnice staromiejskie – więcej informacji
– Urząd Dzielnicy Bielany – więcej informacji
Muzeum Powstania Warszawskiego więcej informacji
– Adaptacja podziemi Katedry Polowej na Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego – więcej informacji
– Pomnik Unity – więcej informacji
– Pomnik Romana Dmowskiego – więcej informacji
– Pomnik Tadeusza Kościuszki – więcej informacji
– Pomnik Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Powiślu – więcej informacji
– Krzyż papieski – Jana Pawła II – więcej informacji
– Rzeźby Magdaleny Abakanowicz – więcej informacji
– Modernizacja Parku Kępa Potocka – więcej informacji
– Modernizacja Parku im. Stefana Żeromskiego – więcej informacji
– Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” – więcej informacji
– Modernizacja stadionu „Orzeł” – więcej informacji
– Modernizacja Teatru Syrena – więcej informacji
– Inwestycje w warszawskim ZOO: budowa pawilony dla małp człekokształtnych i pawilonu i basenu dla hipopotamów modernizacja boksu dla żyraf
i woliery dla orłów oraz budowa pawilonu dla słoni – więcej informacji
– Inwestycje w PKiN – więcej informacji
– System monitoringu wizyjnego – więcej informacji
– płyty upamiętniającej Matki Sybiraczki.

Inwestycje lat ubiegłych. Rola Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w procesie odbudowy
i rozwoju Warszawy w II połowie XX wieku.

LATA ‘50

W początkowym okresie działalności tj. od końca lat 40-tych i na początku lat 50-tych SZRM (wówczas występujący pod inną nazwą) odpowiadał za rozwój budownictwa mieszkaniowego w stolicy. Do najważniejszych projektów tamtego okresu zaliczyć należy odbudowę zabytkowych ciągów mieszkaniowych, takich jak Bednarska, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat oraz opracowanie założeń całkowicie nowych osiedli mieszkaniowych: Mirowa, Młynowa, Muranowa, Pragi i Koła. W I połowie lat 50-tych nowe osiedla powstały także na Grochowie, Mokotowie (Racławicka), Ochocie i Okęciu.

Jednocześnie rozpoczęło się odgruzowywanie Śródmieścia, gdzie wyrosła później Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM). Z czasem ruszyła odbudowa Starego i Nowego Miasta. Był to okres socrealizmu i monumentalizmu w architekturze, dominowało budownictwo „tradycyjne”, a budynki murowane były z cegły i tzw. „bloczków muranowskich”. Za imponujące można było wówczas uznać tempo i rozmach realizowanych projektów budowlanych.

Rewolucyjne zmiany w budownictwie mieszkaniowym przyniosła druga połowa lat 50-tych. Zaczęły powstawać pierwsze obiekty z tzw. elementów żelbetowych oraz pierwsze domy z wielkiej płyty, na przykład na osiedlu przy ul. Kasprzaka. Dzięki wykorzystaniu nowych wówczas technologii znacząco wzrosła w kolejnych dekadach liczba nowych inwestycji.

W tym samym czasie, obok budownictwa mieszkaniowego jednostka rozpoczęła prowadzenie także innych projektów inwestycyjnych. SZRM był odpowiedzialny za budowę kilku zakładów przemysłowych m.in Fabryki Syntetyków Zapachowych w Henrykowie, Fabryki Aparatów Rentgenowskich
na Żeraniu, Zakładów „Polfa” na Tarchominie oraz wielu innych.

LATA ‘60

Lata 60-te to przede wszystkim intensywna kontynuacja realizacji projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Czas powstania kompleksów,
takich jak Koło Sowińskiego, Batory Zachód, Długa, W-Z, Senatorska, Wierzbno oraz pierwszych wysokich osiedli na Bródnie, Miedzianej, Młocinach,
w Marysinie Wawerskim czy Za Żelazną Bramą
.

W tym okresie SZRM pełnił również funkcje inwestora zastępczego dla większości miejskich inwestycji z dziedziny oświaty, zdrowia, kultury, handlu, kultury
i rekreacji oraz realizował zadania na rzecz różnych jednostek gospodarczych Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Do szczególnie znaczących projektów zaliczyć należy budowę Domów Towarowych „Centrum” po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej, piekarni mechanicznej
przy ul. Noworacławickiej oraz budowę, w ramach akcji tysiąca szkół na Tysiąclecie, kompleksu szkół elektronicznych przy ul. Gen. Zajączka, technikum poligraficznego przy ul. Stawki, pralniczego przy ul. Białobrzeskiej oraz technikum łączności na Saskiej Kępie. Jednocześnie prowadzono prace przy budowie dzielnicy przemysłowo-składowej na Służewcu.

LATA ‘70

Działalność SZRM w latach 70-tych nadal koncentrowała się na budownictwie mieszkaniowym, aczkolwiek w coraz większym stopniu było to budownictwo powiernicze, zlecane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Kontynuowano proces inwestycyjny na takich osiedlach jak: Za Żelazną Bramą, Bródno, Piaski, Wawrzyszew, Al. Zjednoczenia, Skierniewicka, 1-go Sierpnia, Czerniakowska Wschodnia, Służew Fort, Międzynarodowa, Ateńska i inne. Rozpoczęto działalność inwestycyjną również w innych miastach województwa stołecznego, przede wszystkim w Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie, Piasecznie i Pruszkowie. Tam także powstawały charakterystyczne wówczas rozległe zespoły budynków z wielkiej płyty.

Inne istotne projekty realizowane w latach 70-tych to m.in. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy „Warszawianka”, teatr studencki Stodoła, Teatr Powszechny, tereny rekreacyjno-parkowe Pola Mokotowskie oraz Łazienki Północne. Szczególnym wyróżnieniem dla SZRM było powierzenie jednostce odpowiedzialności za odbudowę Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego.

LATA ‘80

Lata 80-te przyniosły ograniczenie skali prowadzonych projektów, co było następstwem głębokiego kryzysu gospodarczego. SZRM nadal odpowiadał
za budownictwo mieszkaniowe, ale już prawie wyłącznie jako inwestor zastępczy, zarówno dla spółdzielni mieszkaniowych, jak i jednostek miejskich. Powstały w tym okresie osiedla położone głównie na obrzeżach miasta, takie jak Wawrzyszew, Chomiczówka, Gocław, Znicz, Grochowska, Kobielska, Majdańska, Jagiellońska, Targówek, Tarchomin, Nowodwory oraz osiedle Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim, Hibnera w Wołominie, Dąbrowskiego
i Paderewskiego w Piastowie, Nowa Wieś i Ceglana w Pruszkowie.

Od końca lat 70-tych, przez następne wiele lat ważnym zadaniem SZRM była budowa, modernizacja i remonty obiektów użyteczności publicznej,
w tym szkół, przedszkoli i żłobków –
nie tylko w samej stolicy, ale także w Piasecznie, Konstancinie, Górze Kalwarii, Karczewie czy Otwocku. Liczne inwestycje przeprowadzono w warszawskich przychodniach i szpitalach m.in. Wolskim przy ul. Kasprzaka, Bielańskim, Bródnowskim, Zakaźnym przy
ul. Wolskiej, Czerniakowskim oraz w szpitalach dziecięcych przy ul. Niekłańskiej i Kopernika. W obszarze pomocy społecznej otwarto m.in. dom pomocy
w Sadówce im. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej oraz zmodernizowano ośrodek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Śródborowie. Inne realizowane projekty to na przykład budowa bibliotek, w tym Centralnej Biblioteki Wojskowej, budowa baz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych czy też budowa krematorium i części Cmentarza Komunalnego Północnego na Wólce Węglowej.
  

SZRM stał się także liczącym partnerem w zakresie budowy infrastruktury technicznej.  W latach 1978-1988 uruchomiono stacje wodociągowe
w Wołominie, Nowym Dworze Mazowieckim i Milanówku. W tym samym okresie przekazano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Pruszkowie
i Wołominie oraz kontynuowano budowę oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim i Otwocku. W zakresie ciepłownictwa doprowadzono do otwarcia ciepłowni w Wołominie i Legionowie, a trochę później w Nowym Dworze Mazowieckim i Karczewie. Jednocześnie trwała budowa szeregu poważnych inwestycji liniowych m.in. uzbrojenia zespołu osiedli Ursynów-Natolin wraz z zabezpieczeniem potrzeb przyszłej stacji postojowej metra na Kabatach.

LATA ‘90

Lata 90-te to ostatni okres budowy wielkich osiedli mieszkaniowych na Tarchominie, Bródnie, Targówku, Gocławiu i Kabatach. Stopniowo SZRM obsługiwał coraz mniej projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, a jego działalność koncentrowała się w większym stopniu wokół inwestycji miejskich. Kontynuowano budowę szpitali, przychodni oraz ośrodków sportu i kultury. Rozpoczęto także modernizację i remonty wielu budynków użyteczności publicznej, w tym warszawskich teatrów: Dramatycznego, Rozmaitości, Syreny, Guliwera, Rampy, Na Woli, Komedii, Baju, Ochoty i Scena Prezentacje.

Wśród zadań zlecanych przez Urząd m.st. Warszawy do najważniejszych należało uzbrojenie techniczne wielu budynków, budowa magistrali wodociągowej
i kolektora przy ul. Arkuszowej oraz sieci wodociągowej na Białołęce, kanalizacji na terenie Targówka Przemysłowego i zasilania w wodę Muzeum Narodowego. Inne projekty to na przykład budowa pawilonu sportowego z kortami tenisowymi w Parku Kultury w Powsinie, modernizacja hali sportowej Znicz, adaptacja budynku hotelowego Syrena na potrzeby Polskiego Banku Inwestycyjnego, rozpoczęcie budowy całorocznej ekspozycji słoni oraz innych obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym czy też przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich. Podsumowując, w końcu ubiegłego stulecia SZRM pełnił rolę inwestora zastępczego w przypadku kilkudziesięciu inwestycji prowadzonych wówczas
na rzecz m.st. Warszawy.

Broszura z okazji 30-lecia Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – pobierz
Broszura z okazji 40-lecia Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – pobierz