Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Specjalista w Wydziale ds. Planowania i Sprawozdawczości Inwestycyjnej

Termin składania aplikacji: 20.05.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia


Inspektor ds. umów

Termin składania aplikacji: 20.05.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia


Specjalista ds. kadrowych

Termin składania aplikacji: 20.04.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista w Wydziale ds. Planowania i Sprawozdawczości Inwestycyjnej

Termin składania aplikacji: 04.04.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 10.02.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 11.02.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. umów

Termin składania aplikacji: 28.01.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 17.01.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Główny Specjalista ds. Informatyki

Termin składania aplikacji: 23.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Radca prawny

Termin składania aplikacji: 23.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor ds. administracyjno-biurowych

Termin składania aplikacji: 13.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Radca prawny

Termin składania aplikacji: 03.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych

Termin składania aplikacji: 03.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 30.11.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Lista plików do pobrania dla osób ubiegających się o pracę

Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM