Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Termin składania aplikacji: 24.05.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia


Starszy Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji

Termin składania aplikacji: 15.03.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Termin składania aplikacji: 05.03.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji

Termin składania aplikacji: 15.02.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. kadrowych

Termin składania aplikacji: 02.02.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych

Termin składania aplikacji: 22.01.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 22.01.2024 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy specjalista w Wydziale ds. Przygotowania Inwestycji Liniowych

Termin składania aplikacji: 22.11.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 22.09.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 01.09.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji

Termin składania aplikacji: 14.08.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Robót Zieleni

Termin składania aplikacji: 01.08.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Termin składania aplikacji: 24.07.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Robotnik gospodarczy

Termin składania aplikacji: 19.07.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 19.07.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 19.07.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 19.05.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 20.04.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy inspektor ds. bhp i ppoż.

Termin składania aplikacji: 24.03.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 24.03.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. realizacji inwestycji liniowych

Termin składania aplikacji: 13.03.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 06.03.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 03.02.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 03.02.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. przygotowania inwestycji liniowych

Termin składania aplikacji: 16.01.2023 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Termin składania aplikacji: 31.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. bhp i ppoż.

Termin składania aplikacji: 22.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji liniowych

Termin składania aplikacji: 20.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 15.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Termin składania aplikacji: 12.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 12.12.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 24.10.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji liniowych

Termin składania aplikacji: 21.10.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru:  pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Termin składania aplikacji: 29.09.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 29.09.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji liniowych

Termin składania aplikacji: 26.09.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Termin składania aplikacji: 09.09.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 09.09.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Starszy konserwator

Termin składania aplikacji: 10.08.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. płac

Termin składania aplikacji: 01.08.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 12.08.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Termin składania aplikacji: 12.08.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 12.08.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista w Wydziale ds. Planowania i Sprawozdawczości Inwestycyjnej

Termin składania aplikacji: 27.06.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. kadrowych

Termin składania aplikacji: 24.06.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 13.06.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru


Specjalista w Wydziale ds. Planowania i Sprawozdawczości Inwestycyjnej

Termin składania aplikacji: 20.05.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru


Inspektor ds. umów

Termin składania aplikacji: 20.05.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. kadrowych

Termin składania aplikacji: 20.04.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista w Wydziale ds. Planowania i Sprawozdawczości Inwestycyjnej

Termin składania aplikacji: 04.04.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 10.02.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Termin składania aplikacji: 11.02.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. umów

Termin składania aplikacji: 28.01.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Termin składania aplikacji: 17.01.2022 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Główny Specjalista ds. Informatyki

Termin składania aplikacji: 23.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Radca prawny

Termin składania aplikacji: 23.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor ds. administracyjno-biurowych

Termin składania aplikacji: 13.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Radca prawny

Termin składania aplikacji: 03.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych

Termin składania aplikacji: 03.12.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Specjalista ds. administracyjnych

Termin składania aplikacji: 30.11.2021 r.

Treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia

Wynik naboru: pobierz wynik naboru, pobierz wynik naboru w wersji tekstowej


Lista plików do pobrania dla osób ubiegających się o pracę

Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM