Niebawem zamknięcie wiaduktu północnego Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli

Trwają prace związane z przebudową wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Budowane są mury oporowe a sieci przebudowywane. W przyszłym tygodniu zakończy się wzmacnianie wiaduktu południowego, którym pojadą samochody i autobusy, po zamknięciu dla ruchu obiektu północnego.

Obecnie budowane są mury oporowe zabezpieczające nasypy w rejonie przyczółków obu wiaduktów. Dobiega końca przebudowa sieci wodociągowych znajdujących się pod wiaduktami. Gotowy jest też główny kolektor odwodnienia kanalizacji deszczowej. Wzmacniany jest wiadukt południowy, po którym odbywał się będzie ruch w obydwu kierunkach w trakcie rozbiórki i odbudowy pierwszego z przebudowywanych wiaduktów - północnego. Prace zakończą się na początku przyszłego tygodnia, by można było wprowadzić niezbędne zmiany w organizacji ruchu – zamknąć wiadukt północny i przerzucić ruch na obiekt południowy. Zostaną na nim wytyczone cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku. Dla kierowców indywidualnych przeznaczone będą dwa skrajne pasy o szerokości 2,2 m a dwa wewnętrzne pasy, o szerokości 3 m, zarezerwowane zostaną dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego i dopuszczonych pojazdów (taksówek, motocykli, MTON, pojazdów uprzywilejowanych).

Rozbiórka przęseł wiaduktu północnego trasy nad rondem S. Sedlaczka będzie z kolei wymagała zmian w organizacji ruchu w rejonie ronda. Do robót rozbiórkowych północnego wiaduktu wykorzystywane będą koparki gąsienicowe wyposażone w gryzaki do betonu i cięcia zbrojenia. Przed rozbiórkami elementów żelbetowych rozbierana będzie jezdnia znajdująca się na wiadukcie. W tym celu użyte zostaną frezarki do nawierzchni mineralno–bitumicznych. Wiadukt północny składa się z siedmiu trzyprzęsłowych ram, czyli w sumie z 21 przęseł. Rozbiórka każdej z ram będzie się rozpoczynała od rozkuwania lekkim sprzętem pasa o szerokości ok. 0,5 m od strony wiaduktu południowego. Następnie będą rozkuwane i obalane elementy pomostu od drugiej strony i usuwane materiały z rozbiórek wraz z rozkuwaniem podpór i fundamentów wiaduktu. Prace rozbiórkowe nie będą miały wpływu na ruch odbywający się po sąsiednim, południowym wiadukcie. Równolegle do prac rozbiórkowych będzie trwała budowa ścian oporowych nasypów i fundamentów podpór nowego wiaduktu północnego. Rozbiórka wiaduktu południowego ruszy po skierowaniu ruchu na nowo wybudowany wiadukt północny. Przejazd Trasą Łazienkowską ma być zachowany przez cały czas trwania inwestycji.

Przebudowywane wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola nad rondem S. Sedlaczka (skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat) zaprojektowane i wybudowane zostały jako dwa bliźniacze żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi blisko 400 m. Wiadukty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i udostępnione do ruchu w 1974 r. Korzysta z nich ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie. W 2015 r. specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. W maju 2020 r. do czasu przebudowy wprowadzono na nich ograniczenia tonażowe (do 5 ton dla pojazdów poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami) i prędkości (do 40 km/h). Na nowych, trwalszych, ładniejszych i bardziej wytrzymałych wiaduktach przy parku Agrykola zostaną wytyczone obustronne ciągi pieszo-rowerowe, powstaną też pochylnie, które poprawią dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Wykonawcą robót budowlanych jest firma SKANSKA. Prace mają zakończyć się do marca 2024 r.

W ostatnich latach wyremontowane zostały już estakady oraz wiadukty w ciągu Trasy Łazienkowskiej nad Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim i na Przyczółku Grochowskim. Obecnie - w ramach zadania polegającego na budowie ekranów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – przygotowujemy się do modernizacji wiaduktów nad ul. Paryską. Będzie ona polegała na rozbiórce starych wiaduktów i wybudowaniu nowych. Pod koniec marca planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.