Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Teatru Powszechnego w Warszawie (...)oraz pełnienie nadzoru (...)

Nr postępowania RZP-I-WI/29/ZPIK/2023
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Teatru Powszechnego w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 20 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-07-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zad. inwest. pn.: Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego bud. leśniczówki (...) przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe

Nr postępowania RZP-I-WI/18/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe
Wartość (limit)
Termin składania ofert 26-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Malowanie ścian wraz z robotami dodatkowymi w ramach likwidacji szpitala tymczasowego zorganizowanego w Szpitalu Południowym w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

Nr postępowania RZP-I-WI/16/ZPIK/2023
Tytuł Malowanie ścian wraz z robotami dodatkowymi w ramach likwidacji szpitala tymczasowego zorganizowanego w Szpitalu Południowym w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 17-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:

Czytaj więcej

Rozbiórka fundamentów stacji zgazowania tlenu medycznego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w Szpitalu Południowym w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WI/17/ZPIK/2023
Tytuł Rozbiórka fundamentów stacji zgazowania tlenu medycznego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w ramach likwidacji szpitala tymczasowego zorganizowanego w Szpitalu Południowym w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023

Nr postępowania RZP-I-WB/50/EFZ1/2023
Tytuł Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej