Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

  W dniu 30.11.2022 r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0070/21-00 dla projektu pn. "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej" pomiędzy Centrum...

Czytaj więcej

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu...

Czytaj więcej

Centrum Przedsiębiorczości - Smolna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

Dzia...

Czytaj więcej

Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.1...

Czytaj więcej

Centrum Kreatywności – Targowa 56

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Priorytet I: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"

Działani...

Czytaj więcej