Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Remont i modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15.

Nr postępowania RZP/PW/33/2024
Tytuł Remont i modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie w zakresie: wymiany podłóg, malowania ścian i sufitów, demontażu konstrukcji przeszklonych, demontażu i montażu niektórych drzwi, wymiany niektórych lamp oświetlenia awaryjnego oraz montażu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach, demontażu i montażu instalacji i gniazd elektrycznych i abonenckich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-08-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do przebudowy skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Pileckiego.

Nr postępowania RZP/PW/29/2024
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do przebudowy skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Pileckiego na odc. od ul. E. Romera/Puławska do ul. J. Cybisa/Pileckiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-08-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie

Nr postępowania RZP/PW/22/2024
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanym,i w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 12-08-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej