Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb pomieszczeń administracyjnych i szkolno-konferencyjnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szpitala Południowego".

Nr postępowania RZP-II-WI/2/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb pomieszczeń administracyjnych i szkolno-konferencyjnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szpitala Południowego".
Wartość (limit)
Termin składania ofert 27-01-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276611/01

Nr postępowania RZP-II-WB/2/ZPIK/2021
Tytuł Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym
Wartość (limit)
Termin składania ofert 30-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy".

Nr postępowania RZP-II-WI/7/ZPIK/2021
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy".
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-12-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263236/01

Nr postępowania RZP-II-WI/5/ZPIL/2021
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WB/1/ZPIK/2021
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej".

Nr postępowania RZP-II-WI/6/ZPIK/2021
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej