Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”.

Nr postępowania RZP/PW/2/2024
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym etap II odc. od ul. Radzymińskiej (bez węzła) do Ronda „Żaba” (z węzłem) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba"- prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-03-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien.

Nr postępowania RZP/PW/1/2024
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Gierdziejewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Posag 7 Panien do ul. Władysława Jagiełły oraz rozbudowa drogi gminnej nr 650117W – Posag 7 Panien na odc. od ul. Gierdziejewskiego do skrzyżowania z ulicami 9KD-L i 8 KD-L wraz z powiązaniami z ulicami: Czerwonej Drogi, Jagiełły i Warszawską.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 19-02-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla SOSW nr 9 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10" w Warszawie

Nr postępowania RZP-II-WI/25/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla SOSW nr 9 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10" w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 17-01-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego

Nr postępowania RZP-II-WI/24/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze
Wartość (limit)
Termin składania ofert 03-01-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej