Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 wraz z budową układu drogowego - ul. Chełmżyńska

Nr postępowania RZP-II-WI/4/ZPIK/2023
Tytuł Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w km 9,420 w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka.

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2023
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka – rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie (budowa SZRM); - budową kanalizacji ściekowej z uwzględnieniem nowego układu drogowego w ulicy Kąty Grodziskie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (budowa MPWiK).
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/5/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej na odcinku ul. Czerniakowska – ul. Gościniec oraz przebudowy ul. Nadrzecznej na odcinku ul. Gościniec ul. Bananowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska – Gościniec – część 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/2/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie oraz wykonanie robót zapobiegających ich powstawaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II, część II”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta – prace przygotowawcze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej