Budowa północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Po rozbiórce północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola rozpoczęto budowę nowego obiektu. Jego pierwszymi elementami są pale, które zostały umieszczone w gruncie. Na palach powstaje ława fundamentowa, a na niej budowane są podpory wiaduktu. Każdy z nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej będzie miał ich 22, w tym po dwa przyczółki, czyli skrajne podpory zasypane ziemią, do których dochodzi mur oporowy. Na podporach znajdzie się betonowa płyta wiaduktu, a na niej powstaną nowe jezdnie.

Wszystkie pale są już gotowe. Budowane są ławy fundamentowe, podpory oraz trwają przygotowania do budowy płyty wiaduktu. Do nadania elementom kształtów zgodnych z projektem konieczne jest wykonanie szalunków. W stworzoną przez szalunki formę, w której ułożone zostało zbrojenie z prętów stalowych, wlewany jest beton i tak powstaje element wiaduktu - fundament, podpora albo płyta.

Pierwszy z dwóch przebudowywanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli ma być gotowy na początku 2023 r. Po zakończeniu prac i przełączeniu ruchu na nowy obiekt rozpoczną się prace rozbiórkowe drugiego z wiaduktów.

Inwestycja ma być gotowa w marcu 2024 r.