Otwarcie nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Wystarczyło niespełna jedenaście miesięcy i pierwszy z nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola jest już gotowy. Kierowcy wjadą na niego jeszcze dzisiaj. Na nowym wiadukcie wyznaczone są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wszystkie prace związane z przebudową Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola mają być zrealizowane do marca 2024 r.

Przełączanie ruchu na nowo wybudowany, północny wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola rozpocznie się dzisiaj, 22 grudnia, po godz. 18.00. Kierowcy jadący w stronę centrum wjadą na nowy wiadukt jako pierwsi. Ruch w stronę Pragi pozostanie na wiadukcie południowym do czasu wykonania niezbędnego oznakowania i zostanie przełączony na nowy wiadukt ok. godz. 23.00.

Do czasu wybudowania drugiego z wiaduktów - południowego – ruch na Trasie Łazienkowskiej przy Parku Agrykola w obydwu kierunkach będzie się odbywał po stronie północnej. Zostały tam wyznaczone cztery pasy ruchu - po dwa w każdym kierunku: buspas o szerokości 3 m (z dopuszczeniem ruchu taksówek, MTON, motocykli, karetek i służb miejskich) oraz pas dla samochodów osobowych o szerokości 2,25 m. Wejścia piesze na nowy wiadukt nie będą jeszcze czynne.

Na nowym obiekcie autobusy będą jeździły po zewnętrznej (prawej) stronie jezdni. Oznacza to możliwość przywrócenia przystanku Torwar 02 w kierunku centrum znajdującego się nad jezdniami Wisłostrady. Będą się tu zatrzymywać autobusy linii 138, 143, 151, 182, 188 oraz na żądanie linii 411, 502, 514, 520, 523, 525 i N25. Nieczynne pozostaną przystanki Rozbrat (w obydwu kierunkach).

Po przeniesieniu ruchu na wiadukt północny zamknięty zostanie wiadukt południowy, po którym obecnie odbywa się przejazd w obydwu kierunkach i rozpocznie się jego rozbiórka. W pierwszej kolejności demontowane będzie wzmocnienie konstrukcji starego wiaduktu, następnie balustrady, bariery energochłonne i latarnie. Przed rozbiórką elementów żelbetowych frezarki do nawierzchni mineralno-bitumicznych usuną z wiaduktu nawierzchnię. Wiadukt południowy składa się z siedmiu trzyprzęsłowych ram, czyli w sumie z 21 przęseł. Rozbieranie jego konstrukcji ruszy po Nowym Roku od części znajdującej się nad rondem S. Sedlaczka. Spowoduje to konieczność zamknięcia ronda na około dwa tygodnie. W miejscu rozebranego wiaduktu wybudowany zostanie nowy obiekt.

Bezpieczeństwo, trwałość i dostępność drogi

Przebudowywane wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola nad rondem S. Sedlaczka (skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat) zaprojektowane i wybudowane zostały jako dwa bliźniacze żelbetowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich to blisko 400 m. Wiadukty powstały wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i udostępniono je do ruchu w 1974 r. Przed rozpoczęciem trwającej przebudowy przejeżdżało nimi ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie. W 2015 r. specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. W maju 2020 r. do czasu przebudowy wprowadzono na nich ograniczenia tonażowe (do 5 ton dla pojazdów poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami) i prędkości (do 40 km/h). Na nowych, trwalszych i bardziej wytrzymałych wiaduktach zostaną wytyczone obustronne ciągi pieszo-rowerowe, powstaną też pochylnie, które poprawią dostępność Trasy Łazienkowskiej dla osób z ograniczeniami ruchowym.

Prace przy Parku Agrykola, to kolejny etap realizowanej w ostatnich latach przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowano: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim.

13 grudnia podpisana została umowy na przebudowę kolejnego odcinka Trasy Łazienkowskiej- rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską. Dokument dotyczy także budowy ekranów akustycznych i wymiany nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych – od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Prace mają być zakończone w przeciągu 30 miesięcy.