piątek, 7 sierpień 2020

Aktualności

Nieruchomości do wydzierżawienia

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta publikuje listę nieruchomości do wydzierżawienia. Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć w siedzibie SZRM do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30. Listę nieruchomości i wniosek o dzierżawę można pobrać pod tym...

czytaj dalej

Transmisja z otwarcia ofert

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”, zgodnie z rekomendacją...

czytaj dalej

Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. 11 Listopada 15B

Na warszawskiej Pradze Północ w obiekcie przy ul. 11 Listopada 15B, w dawnym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych, powstały dwie nowe placówki. Funkcje zostały tak wkomponowane, aby w jednym budynku dwie placówki: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, mogły swobodnie działać rozdzielnie.

czytaj dalej

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.
3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy.Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

czytaj dalej

Halna 32 – wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w dniu 25.01.2019 r. w wyniku badania i oceny ofert zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby...

czytaj dalej

Szanowni Państwo, Nadchodzący czas to najpiękniejsze dni w całym roku. To czas odpoczynku po ciężkiej całorocznej pracy, czas podsumowań, a równocześnie planów na kolejny nowy rok. Dziękujemy wszystkim Państwu za Waszą obecność w życiu naszej instytucji i mamy...

czytaj dalej

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w "Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta”.  

czytaj dalej

Budynki komunalne w Wawrze – otwarcie ofert

12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie...

czytaj dalej

Otwarcie ofert

W dniu 12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14...

czytaj dalej

Ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym.

W dniu 27 listopada 2018 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskał pozwolenie na użytkowanie ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz z pomostem widokowym i pochylnią dla...

czytaj dalej

Centrum Kreatywności Targowa 56

W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyła się dyskusja pokonkursowa, przedmiotem której była koncepcja architektoniczno–budowlana adaptacji nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie. Dyskusji...

czytaj dalej