Przetarg na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola

Po 46 latach użytkowania czas na gruntowną przebudowę fragmentu Trasy Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na realizację robót budowlanych. Termin składania ofert mija 28 października 2020 r. Inwestycja potrwa 29 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą prac.

Na przebudowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

Prace w terenie ruszą po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Ich zakres obejmie m.in. rozbiórkę istniejących na tym odcinku trasy wiaduktów, a następnie ich odbudowę zgodnie z obowiązującymi, wyższymi standardami w zakresie dostępności i wytrzymałości obiektów. Ruch na Trasie Łazienkowskiej ma być zachowany przez cały czas trwania inwestycji. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy w obydwu kierunkach po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części trasy.