Lista projektów współfinansowanych w ramach programu POIiŚ:

 

 

Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

  W dniu 30.11.2022 r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0070/21-00 dla projektu pn. "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej" pomiędzy Centrum...

Czytaj więcej

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu...

Czytaj więcej

Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Wartość całkowita projektu: 35 882...

Czytaj więcej