Lista projektów współfinansowanych w ramach programu POIiŚ:

 

 

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu...

Czytaj więcej

Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Wartość całkowita projektu: 35 882...

Czytaj więcej