Zamknięcie ronda Sedlaczka

Już wkrótce rozpoczynamy rozbiórkę starego, południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Prace rozbiórkowe rozpoczną się od części znajdującej się nad rondem Sedlaczka, co spowoduje konieczność wyłączenia go z ruchu na około dwa tygodnie.
Zamknięcie ronda oraz fragmentów prowadzących do niego ulic: Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat, nastąpi w poniedziałek 2 stycznia o godz. 6.00.  Obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo z ul. Hoene-Wrońskiego w ul. Myśliwiecką w kierunku ul. Górnośląskiej, oraz skrętu w lewo z ul. Myśliwieckiej w ul. Hoene-Wrońskiego dla jadących od strony Al. Ujazdowskich. Kierowcy zmierzający w stronę ronda ulicą Rozbrat będą skręcać w lewo w ul. Przemysłową. Nakazy te nie będą dotyczyły dojazdu do posesji. Przejście dla pieszych wytyczone zostanie pod wiaduktem Trasy Łazienkowskiej - w pierwszym tygodniu w rejonie al. Hopfera, w drugim od strony ul. Łazienkowskiej.
Objazdy wyłączonych z ruchu odcinków dróg poprowadzone zostaną Al. Ujazdowskimi, Belwederską, Gagarina i Czerniakowską lub Al. Ujazdowskimi, Książęcą i Ludną do ul. Czerniakowskiej lub ul. Solec. Na trasy objazdowe skierowane zostaną linie autobusowe: 107, 108, 109, 159, 162, 171 oraz N33 i N83. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Prace związane z wyburzaniem wiaduktu nad rondem Sedlacza zakończą się  17 stycznia ok. godz. 6.00.