Otwarcie ofert na budowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Chętnych do wykonania robót budowlanych jest 10 firm, a oferowane kwoty mieszczą się w przedziale od 88 mln do 124 mln zł. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wybrany wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację zadania. Zakres prac obejmie m.in. rozbiórkę istniejących wiaduktów, a następnie budowę nowych, bardziej wytrzymałych. Na przebudowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej o długości ok. 400 m, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.