Ostatnie prace na rondze S. Sedlaczka

Pod nowymi wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola dobiega końca przebudowa ronda Stanisława Sedlaczka. Aby uruchomić rondo konieczne jest ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni i wykonanie na niej oznakowania poziomego. Prace te wymagają zamknięcia skrzyżowania ulic Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej, co nastąpi w czwartek, 30 listopada około godziny 22:00.

Objazd wyznaczony został Alejami Ujazdowskimi oraz ulicami Książęcą i Ludną do Wisłostrady lub ulicą Czerniakowską do Trasy Łazienkowskiej.

Przywrócenie ruchu nastąpi w poniedziałek, 4 grudnia przed godziną 5:00. Zakres otwarcia skrzyżowania uzależniony będzie od postępu w zaplanowanych pracach, na co decydujący wpływ ma pogoda. Jeśli zbyt niskie temperatury lub opady śniegu uniemożliwią wykonanie wszystkich prac, w poniedziałek powróci dotychczasowa organizacja ruchu (przejazd wahadłowy po zachodniej stronie ronda), a układanie nawierzchni będzie kontynuowane w kolejny weekend.

Otwarcie całego ronda i uruchomienie wszystkich relacji w rejonie skrzyżowania ul. Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej ma nastąpić jeszcze w grudniu.

Kompleksowa modernizacja

Przebudowa ronda Sedlaczka jest częścią inwestycji polegającej na modernizacji wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Termin zakończenia wszystkich prac związanych z jej realizacją mija w marcu 2024 r., ale nowo wybudowane wiadukty są już otwarte i mogą z nich korzystać kierowcy, a po północnej stronie także piesi i rowerzyści.

Na Trasie Łazienkowskiej trwa likwidacja przejazdów, które w trakcie remontu umożliwiały organizację ruchu w obydwu kierunkach po jednej stronie drogi. Związane z tym prace wymagały zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu i potrwają do 10 grudnia.

Nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej mają około 400 m długości i zastąpiły stare obiekty, które były użytkowane od 1974 r. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 r. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 r. – czyli po niespełna jedenastu miesiącach – nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu, w obydwu kierunkach, na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej. Drugi z nowych wiaduktów został otwarty dla kierowców 31 października. Część pieszo-rowerowa po stronie południowej będzie gotowa do marca 2024 r. Do tego czasu zakończą się także wszystkie pozostałe prace, w tym m.in. wykonywanie nawierzchni żywicznych na elementach wiaduktu południowego, budowa schodów w rejonie skarpy warszawskiej i drogi rowerowej w parku Ujazdowskim. Wykonawcą przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej jest firma SKANSKA. Koszt inwestycji to około 90,5 mln zł.