Zmiany w rejonie ronda Sedlaczka

 

25 kwietnia o godz. 22.00 zamknięty zostanie zachodni wlot ul. Myśliwieckiej przy rondzie S. Sedlaczka. Ul. Myśliwiecka od strony ul. Górnośląskiej będzie ślepa i niemożliwy stanie się skręt w nią z ul. Rozbrat w prawo. Ruch będzie odbywał się po wschodniej części ronda – ul. Rozbrat, Łazienkowską i południowym fragmentem ul. Myśliwieckiej, a zamknięty odcinek ul. Myśliwieckiej po zachodniej stronie będzie można objechać ulicami: J. Hoene-Wrońskiego i Górnośląską do ul. Rozbrat. Wyłączenie z ruchu zachodniego wlotu ul. Myśliwieckiej jest niezbędne do prowadzenia dalszych prac przy budowie północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. W czasie tego etapu prac, który potrwa do końca sierpnia, wykonawca planuje wykonać pale, fundamenty i podpory w bezpośrednim sąsiedztwie ronda, oraz wylać płytę betonową wiaduktu na siedmiu podporach po zachodniej stronie ronda. 
Rozbiórka północnego wiaduktu została zakończona. Trwają prace polegające na wykonywaniu pali, budowie fundamentów i zbrojeniu podpór nowego obiektu, zaawansowana jest budowa murów oporowych wiaduktu po wschodniej stronie. Udostępnienie do ruchu obu wiaduktów oraz kładek pieszo-rowerowych nastąpi w marcu 2024 r.