Południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej gotowy do otwarcia

Nowy, południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli jest już gotowy. Udało się nie tylko dotrzymać terminu, ale skończyć budowę na kilka miesięcy przed jego upływem. Już dziś, czyli we wtorek 31 października o godz. 22.00 wiadukt zostanie otwarty. Będą na nim trzy pasy ruchu w stronę Pragi-Południe – dwa dla kierowców indywidualnych i buspas.

Według planów nowe dwa wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola miały być gotowe w marcu 2024 r. Dobre tempo prac pozwoliło jednak zakończyć ich budowę wcześniej. Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej rozpoczęła się po otwarciu pierwszego z nowych wiaduktów - północnego – w grudniu ub.r. W zaledwie kilka miesięcy – od lutego – powstała cała żelbetowa konstrukcja południowego wiaduktu wraz z betonową płytą, na której we wrześniu ruszyło układanie nawierzchni. Po zamontowaniu barier i balustrad oraz wykonaniu oznakowania poziomego wiadukt był gotowy. Jego otwarcie wymagało już tylko uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które zostało dzisiaj wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zmiany w organizacja ruchu

Przełączenie ruchu w stronę Pragi-Południe na nowy wiadukt umożliwi przystąpienie do zmiany oznakowania na wiadukcie północnym. Przez najbliższe dni zachowane tam będą dwa pasy w stronę centrum (w tym buspas). Usuwanie starego i nanoszenie nowego oznakowania obejmie także m.in. rejon dojazdów do wiaduktów oraz ronda Jazdy Polskiej. Za kilka dni, po wprowadzeniu zmian w oznakowaniu, na obydwu nowych wiaduktach będą już dostępne trzy pasy ruchu w każdym kierunku (w tym buspas), a przystanek autobusowy w rejonie ronda Jazdy Polskiej wróci na swoje dawne miejsce, czyli z poziomu jezdni Trasy Łazienkowskiej na poziom ronda.

Kompleksowa modernizacja

Nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej mają ok. 400 m długości. Zastąpiły one stare obiekty, które były użytkowane od 1974 r. i ze względu na pogarszający się stan techniczny wymagały modernizacji. Przed rozpoczęciem przebudowy wiaduktami przejeżdżało ponad 110 tys. pojazdów dziennie. W 2015 r. specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw. W lipcu 2021 r. podpisana została umowa z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 r. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 r. – czyli po niespełna jedenastu miesiącach – nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu, w obydwu kierunkach, na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej.

Co zostało jeszcze do zrobienia?

Kompleksowe prace wykończeniowe trwają jeszcze przy ciągach pieszo-rowerowych w rejonie skarpy wiślanej i pod wiaduktami - powstaje tam wschodnia część jezdni na rondzie Sedlaczka i sygnalizacja świetlna. Ponadto budowany jest ciąg pieszo-rowerowy przy kościele Matki Boskiej Jerozolimskiej na ul. Łazienkowskiej i trwa zabezpieczanie konstrukcji obydwu wiaduktów przed korozją. Po zakończeniu całej inwestycji, na co wykonawca ma czas do marca 2024 r., zmianę na lepsze odczują nie tylko kierowcy. Na nowych wiaduktach, poza jezdniami, otwarte zostaną obustronne ciągi pieszo-rowerowe i pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Na tym nie koniec prac na trasie

Inwestycja przy Parku Agrykola to kolejny etap, realizowanej w ostatnich latach, przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowano: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. W połowie 2025 r. zakończy się trwająca przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Koszt przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli to ok. 90,5 mln zł.