Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024  - Ogłoszenie 2024/BZP 00029797/01/P z dnia 11.01.2024 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. - Ogłoszenie 2024/BZP 00029797/02/P z dnia 12.02.2024 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. - Ogłoszenie 2024/BZP 00029797/03/P z dnia 21.02.2024 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. - Ogłoszenie 2024/BZP 00029797/04/P z dnia 20.06.2024 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku finansowym 2023.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023  - Ogłoszenie 2023/BZP 00031990/01/P z dnia 13.01.2023 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. - Ogłoszenie 2023/BZP 00031990/02/P z dnia 17.08.2023 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. - Ogłoszenie 2023/BZP 00031990/03/P z dnia 17.10.2023 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku finansowym 2022.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022  - Ogłoszenie 2022/BZP 00021196/01/P z dnia 17.01.2022 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 - Ogłoszenie 2022/BZP 00021196/02/P

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 - Ogłoszenie 2022/BZP 00021196/03/P

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 - Ogłoszenie 2022/BZP 00021196/04/P


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku finansowym 2021.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021  - Ogłoszenie 2021/BZP 00000957/01/P z dnia 15.01.2021 r.

Aktualizacja planu zamówień  - Ogłoszenie 2021/BZP 00000957/02/P z dnia 24.09.2021 r.

Aktualizacja planu zamówień  - Ogłoszenie 2021/BZP 00000957/03/P z dnia 28.10.2021 r.

Aktualizacja planu zamówień  - Ogłoszenie 2021/BZP 00000957/04/P z dnia 08.11.2021 r.