Nowolazurowa - budowa drogi

Nowolazurowa - budowa drogi

Ul. Nowolazurowa przebiega przez dzielnice Włochy, Ursus i Bemowo

Podstawowe parametry ulicy:

 • klasa drogi G (główna)
 • dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu po 3,5 m każdy
 • pas dzielący o szerokości 5 m
 • minimalna szerokość chodnika: 2,0 m
 • minimalna szerokość ścieżki rowerowej: 2,5 m
 • kategoria ruchu: KR5
 • konstrukcja nawierzchni dostosowana do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu: 115 kN

Droga przekracza linię kolejową:

 • dla trasy PKP Warszawa – Katowice: przejście wiaduktem,
 • dla trasy PKP Warszawa – Poznań: przejście tunelem,
 • dla stacji postojowej PKP „Odolany”: przejście wiaduktem.

Inwestycja została podzielona na kilka etapów realizacyjnych:

Etap I – odcinek od węzła z Al. Jerozolimskimi do ul. ks. J. Chrościckiego. Budowa zakończyła się w 2013 r.

WYKONAWCA

STRABAG

LATA REALIZACJI

2011 - 2013

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

02.2013

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 123,5 mln zł


Etap II – odcinek od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Budowa zakończyła się w 2015 r.

WYKONAWCA

SKANSKA

LATA REALIZACJI

2014 - 2015

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

10.2015

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 78,8 mln zł


Etap III – odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej. Budowa zakończyła się w 2016 r.

WYKONAWCA

STABAG

LATA REALIZACJI

2015 - 2016

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

02.2016

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 8,6 mln zł


Etap IV – odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. Budowa zakończy się w 2018 r.
Etap obejmował odcinek o długości 1,9 km od ul. Sterniczej do skrzyżowania z ul. Górczewską.
Korytarz drogowy stanowił poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szerokości około 40,0 m. Poszerzenie dotyczyło zachodniej strony istniejącej ul. Lazurowej. Od skrzyżowania z ul. Sterniczą do rejonu skrzyżowania z ul. Górczewską droga została zlokalizowana na terenie wolnym od zabudowy na dawnych terenach rolnych.

Na tym odcinku występowało uzbrojenie terenu wymagające przebudowy z uwagi na kolizję z inwestycją. Były to m.in.: sieć elektroenergetyczna, oświetleniowa, gazowa, wodociągowa, infrastruktura telekomunikacyjna.

W ramach budowy ul. Nowolazurowej na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej wykonano:

 • poszerzenie przekroju ulicy do dwóch jezdni, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i wydzielonymi pasami do skrętów w prawo i lewo na skrzyżowaniach,
 • skrzyżowania jednopoziomowe sterowane sygnalizacją świetlną,
 • zatoki autobusowe zlokalizowane na wylotach skrzyżowań, przystanki autobusowe wyposażone w wiaty,
 • chodniki o minimalnej szerokości 2,0 m,
 • ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m,
 • budowę odwodnienia i oświetlenia ulicy,
 • przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną i podziemną,
 • roboty rozbiórkowe,
 • zieleń.

WYKONAWCA

SKANSKA

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

04.2018

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 24 mln zł

Projekt: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone

02.10.2015 r. Przejazd wiaduktami nad torami PKP.

Nowolazurowa od Chrościckiego do Połczyńskiej - 3 września 2015 r.

Nasuwanie wiaduktu

Budowa drogi na odcinku od Chrościńskiego do Połczyńskiej

Wsuwanie tunelu