Wykonawca kolejnego odcinka ul. Nowolazurowej wybrany

Przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę kolejnego odcinka ul. Nowolazurowej rozstrzygnięty. Prace ma wykonać firma PORR Polska Infrastructure SA za kwotę 32,4 mln zł. Pozostałe firmy biorące udział w postępowaniu przetargowym mają 10 dni na złożenie odwołania od tej decyzji. Jeśli odwołania nie wpłyną możliwe będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej ul. Lazurowej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Sterniczą do ul. Górczewskiej (ok. 1,9 km) i poszerzenia jej do dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Na skrzyżowaniach z ulicami: Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowską oraz Siemiatycką pojawi się sygnalizacja świetlna. Po obydwu stronach ulicy wybudowane zostaną chodniki oraz drogi rowerowe. Wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację prac.