ul. Nowolazurowa pomiędzy Włochami a Bemowem otwarta

Otwarty został kolejny odcinek ul. Nowolazurowej – od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Budowa trwała niespełna 21 miesięcy i udało się ją zakończyć przed terminem przewidzianym w umowie z wykonawcą, firmą SKANSKA S.A.

Pierwszy odcinek ul. Nowolazurowej o długości ok. 2600 m (al. 4 czerwca 1989 r.) został udostępniony do ruchu w 2013 r. i umożliwił przejazd pomiędzy węzłem Salomea w Al. Jerozolimskich a ul. Chrościckiego. Fragment, który dzisiaj został otwarty to kolejnych 950 m drogi, z czego 550 m przebiega po wiadukcie nad torami stacji Warszawa Główna Towarowa.

Nowa droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki dla pieszych oraz drogi rowerowe. W ramach inwestycji przebudowany został również fragment ul. Połczyńskiej na długości ok. 600 m, a na jej skrzyżowaniu z ul. Nowolazurową powstało rondo z sygnalizacją świetlną.

Do budowy wykorzystano  blisko 17 500 ton mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ok. 2000 ton konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych jezdni pracowały nowoczesne maszyny wyposażone w system sterowania 3D. Pozwoliło to utrzymać wysokie tempo robót oraz dużą  precyzję w ich wykonywaniu. W szczytowym okresie na budowie pracowało 120 osób.

Nowa droga to również nowa zieleń. W rejonie inwestycji posadzono 122 drzewa - jesiony, klony, brzozy, świerki oraz derenie, a także 250 krzewów róż.

Ul. Nowolazurowa ma w przyszłości łączyć węzeł Salomea w Al. Jerozolimskich, poprzez ul. Lazurową z trasą S8. Jej budowa została podzielona na odcinki. Fragment od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej powstanie przed końcem roku. Gotowa jest już duża część podbudowy drogi, układane są krawężniki, budowane fundamenty pod ekrany akustyczne. Trwa także przebudowa urządzeń podziemnych znajdujących się w rejonie ul. Lazurowej, co spowodowało konieczność wyłączenia z ruchu i rozebrania fragmentu starej jezdni oraz zamknięcia wlotu ul. Sterniczej. Ruch wróci w to miejsce pod koniec października. Równolegle trwają też wykupy gruntów pod odcinek ul. Nowolazurowej od ul. Sterniczej do węzła z Trasą S8.