Przetarg na budowę Lazurowej

Ogłoszony został przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sterniczą i Szeligowską do ul. Górczewskiej. Termin składania ofert mija 25 maja 2016 r.

W ramach budowy ul. Nowolazurowej na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej przewidziano:

- poszerzenie przekroju ulicy do dwóch jezdni z  dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i wydzielonymi pasami do skrętów w prawo i lewo na skrzyżowaniach,
- budowę skrzyżowań jednopoziomowych sterowanych sygnalizacją świetlną (ul. Szobera, Karabeli i Batalionów Chłopskich, Człuchowska, Siemiatycka),
- budowę chodników o minimalnej szerokości 2,0 m i ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m,
- budowę odwodnienia i oświetlenia ulicy, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną i podziemną,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 16 miesięcy na wykonanie prac przewidzianych umową.