Cztery oferty w przetargu na ul. Lazurową

W trwającym przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę ul. Lazurowej od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej wpłynęły cztery oferty:

•    KONSORCJUM FIRM: Balzola Polska Sp. z o.o.– Lider, Construcciones y Promociones Balzola S.A. 33 995 622,60 zł

•    SKANSKA S.A.  23 957 571,00 zł

•    STRABAG Sp. z o.o.  25 988 370,31 zł

•    PORR Polska Infrastructure S.A.  32 431 410,00 zł

Komisja przetargowa musi teraz sprawdzić czy wszystkie złożone oferty są poprawne i wskazać najkorzystniejszą. Ul. Lazurowa ma być poszerzona do dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Powstaną też obustronne chodniki i drogi rowerowe. Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał 16 miesięcy na realizację prac.