Zmiany organizacji ruchu na Lazurwej

W piątek 8 września około godz. 21.00 nastąpi przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią pomiędzy ul. Sterniczą a ul. Górczewską. Dotychczasowa jezdnia zostanie zamknięta i rozpocznie się jej przebudowa. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Nie będzie połączenia z ul. K. Wyki a objazd zostanie poprowadzony do ul. Człuchowskiej i Karabeli. Jednocześnie w związku z budową kanalizacji zamknięta zostanie południowa jezdnia ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Lazurową a skrzyżowaniem z ul. Karabeli i Rozłogi. Na tym odcinku ruch odbywał się będzie jezdnią północną.