Zamknięcie ulicy Zapustnej

W związku z budową ciepłociągu oraz ekranów akustycznych wzdłuż powstającej ulicy Nowolazurowej, 11 czerwca zlikwidowana zostanie na stałe możliwość przejazdu ulicą Zapustną w kierunku ulicy Poczty Gdańskiej. Po zakończeniu budowy dojazd do ulicy Poczty Gdańskiej zapewni ulica Nowolazurowa.