Budowa ul. Nowolazurowej i zmiana organizacji ruchu na ul. Połczyńskiej

W najbliższą sobotę, 31 maja w godzinach wieczornych zmieni się organizacja ruchu na ul. Połczyńskiej. Zamknięty zostanie fragment jezdni południowej na długości ok. 150 m pomiędzy ulicami Łęgi i Szeligowską. Ruch poprowadzony będzie dwoma pasami w każdym kierunku wyznaczonymi na jezdni północnej. Przyczyną wprowadzanych zmian jest przebudowa ul. Połczyńskiej w rejonie skrzyżowania z powstającą ul. Nowolazurową.

Dotychczas prace przy budowie ul. Nowolazurowej nie były odczuwalne dla kierowców - wymagały jedynie wyłączenia z ruchu części pobocza. Powstający odcinek ul. Nowolazurowej od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej ma długość ok. 950 m, z czego 550 m nowej drogi przebiegać będzie po wiadukcie. Prace przy jego budowie już trwają. Każda z piętnastu podpór wiaduktu wymaga w pierwsze kolejności wykonania fundamentów, których kluczowym elementem są pale. Na terenie budowy pracują cztery palownice do pali wielkośrednicowych i palownica do wykonywania mikropali, wykorzystywana pomiędzy torami kolejowymi.

Poza pracami mostowymi, trwa przebudowa kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Przebudowywana jest także kolejowa sieć trakcyjna. Na terenie pomiędzy linią kolejową a ul. Połczyńską trwają prace ziemne. Obejmują one usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, jego zagęszczenie a także wykonanie dróg technologicznych, wykopów pod kanalizację i budowę nasypu.

Pierwszy odcinek ul. Nowolazurowej o długości ok. 2600 m został udostępniony do ruchu w 2013 roku i umożliwia przejazd pomiędzy węzłem Salomea w Al. Jerozolimskich a ul. Chrościckiego. Zakończenie budowy drugiego odcinka planowane jest w drugiej połowie 2015 r.  Koszt robót budowlanych to 78,7 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest firma SKANSKA.

Ul. Nowolazurowa to droga o długości ponad 6 km - od węzła Salomea w Al. Jerozolimskich, poprzez istniejącą ul. Lazurową aż do trasy S8. W przypadku ostatniego odcinka – od ul. Połczyńskiej do trasy S8 trwają wykupy gruntów pod przyszłą drogę. 

Aktualne zdjęcia z budowy: zmid.waw.pl/index.php