Zmiany w rejonie budowy Nowolazurowej

28 listopada zostanie zlikwidowana możliwość przejazdu ul. Świerszcza w rejonie stacji kolejowej Warszawa Ursus Północny, oraz ul. Zapustną w rejonie kościoła Świętej Rodziny. Zmiany wynikają z rozpoczęcia kolejnego etapu prac przy budowie ul. Nowolazurowej. Dotychczasowa organizacja ruchu nie zostanie przywrócona.