Przebudowa i zamknięcie fragmentu ul. Lazurowej w rejonie ul. Sterniczej

Budowa ul. Nowolazurowej dociera już do skrzyżowania z ul. Sterniczą, gdzie nowa droga połączy się z istniejącą ul. Lazurową. Budowę jezdni w tym rejonie poprzedzi przebudowa mediów podziemnych, która wymaga zamknięcia i rozebrania fragmentu ul. Lazurowej na odcinku od ul. Szeligowskiej do miejsca znajdującego się za wjazdem do serwisu samochodowego. Zamykany odcinek ulicy obejmuje skrzyżowanie z ul. Sterniczą, co oznacza że nie będzie możliwy wyjazd z ul. Sterniczej na ul. Lazurową. 

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną późnym wieczorem w poniedziałek,  21 września i potrwają około miesiąca. W tym czasie przebudowane będą: ciepłociąg, kanalizacja oraz kable energetyczne zasilające sygnalizację świetlną oraz oświetlenie uliczne. 

Objazd  wyznaczony został ulicami: Człuchowską, Powstańców Śląskich i Połczyńską. 

Zakończenie budowy odcinka ul. Nowolazurowej od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej planowane jest jeszcze w tym roku.