W miniony weekend zakończyła się operacja nasuwania konstrukcji tunelu, którym ulica Nowolazurowa przebiegać będzie pod linią kolejową Warszawa - Poznań. Zastosowana technologia pozwoliła skrócić czas wyłączenia linii kolejowej z eksploatacji z kilkunastu do zaledwie dwóch tygodni.

Od wczesnej wiosny przed nasypem kolejowym w rejonie ulicy Traktorzystów trwały przygotowania do przeprowadzenia operacji. To tam powstało stanowisko nasuwcze, na którym wykonano żelbetonową konstrukcją tunelu.

10 sierpnia ruch kolejowy w rejonie prowadzonej budowy został wstrzymany.  Następnie zdemontowano trakcję kolejową, urządzenia trakcyjne, tory oraz nasyp. Następnie przeprowadzono częściową wymianę gruntu oraz ułożono izolację. Operacja nasuwania trwała 16 godzin. Dziewięć siłowników hydraulicznych przesuwało ważącą 10500 ton konstrukcję tunelu wzdłuż zakotwionych stalowych lin. Konstrukcja pokonała 63 metry. Po obsypaniu tunelu gruntem wykonawca odtworzy torowisko oraz trakcję kolejową tak, aby 24 sierpnia możliwe było wznowienie ruchu kolejowego.

CO JESZCZE NA BUDOWIE

U wylotu tunelu po stronie ulicy Chrościckiego trwa budowa kładki dla pieszych umożliwiającej dojście do stacji PKP Warszawa - Ursus Północny. Gotowe są już wszystkie podpory i rozpoczęto montaż ustroju nośnego.

Gotowe są także konstrukcje wiaduktów, którymi ulica Nowolazurowa przebiegnie nad trasą kolejową nr 1 Warszawa - Katowice i linią podmiejską nr 447 Warszawa - Grodzisk Maz. Wiadukty te zostały wykonane metodą nasuwania bez utrudnień w ruchu kolejowym. Na obiektach trwa układanie izolacji, przygotowanie do wykonywania kap chodnikowych, montażu krawężników i pozostałego wyposażenia.

W rejonie ulicy Zapustnej powstaje podziemne przejście dla pieszych - gotowe są już ściany i strop, trwają prace wykończeniowe.

W ramach inwestycji przebudowywana jest sieć ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna oraz linie energetyczne. Wzdłuż drogi, zgodnie z decyzją środowiskową, trwa budowa ekranów akustycznych chroniących istniejącą zabudowę mieszkaniową przed hałasem i uciążliwościami ruchu samochodowego.

Na skrzyżowaniach ulicy Nowolazurowej z ulicami: Ryżową, Poczty Gdańskiej, Świerszcza - Traktorzystów oraz Ks. Chrościckiego powstanie sygnalizacja świetlna. 

Umowa na realizację prac budowlanych zawarta została z firmą STRABAG w czerwcu 2011 roku. Koszt budowy odcinka ulicy od węzła w Al. Jerozolimskich do ulicy Ks. Chrościckiego wynosi 123,5 miliona złotych. Pierwszy fragment - od Alej Jerozolimskich do ulicy Traktorzystów ma być gotowy przed końcem roku.

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.