Szerzej i bezpieczniej na ul. Lazurowej

W przetargu na rozbudowę ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) wpłynęło siedem ofert. Koszt realizacji prac został w nich wyceniony na kwoty od 17.287.319,83 zł (firma DELTA SA) do 19.666.127,29 zł (firma ROKOM Sp. z o.o.). Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu otrzymanych ofert. Prace budowlane potrwają 13 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Odcinek ul. Lazurowej, który zostanie rozbudowany, ma długość ok. 500 m. Powstaną na nim dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Piesi będą mogli korzystać z chodników lub ciągów pieszo-rowerowych znajdujących się po obydwu stronach drogi. Rozwiązania dla ruchu rowerowego po stronie wschodniej przewidziane są pomiędzy ul. Górczewską a ul. Narwik, a po stronie zachodniej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi. Będą to ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Na skrzyżowaniu z ul. Narwik zaprojektowane zostało naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Przy ulicy powstaną przystanki autobusowe. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji posadzonych ma być 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Rozbudowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) to zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 r. wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 r. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 r. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej - od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.