Przetarg na budowę ulicy Nowolazurowej ogłoszony

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na budowę pierwszego odcinka ulicy Nowolazurowej – od Al. Jerozolimskich do ulicy Chróścickiego. Długość odcinka to ok. 2,6 km.

W przetargu pod uwagę będą brane zarówno cena jak i deklarowany czas realizacji inwestycji, który może zostać skrócony przez oferentów z maksymalnych 24 do 18 miesięcy.

Otwarcie ofert zaplanowano na 1 grudnia.

Zakres prac zlecanych w przetargu obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty drogowe – budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu wraz z tymczasowym włączeniem w ul. ks. J. Chrościckiego
  • roboty mostowe (konstrukcyjne), w tym:

          -  wiadukt drogowy nad torami PKP linii Warszawa – Katowice

          -  tunel pod torami PKP linii Warszawa – Kunowice

          -  mury oporowe

          -  tunelowe przejście dla pieszych w rejonie ul. Poczty Gdańskiej

          -  kładka dla pieszych przy przystanku PKP Ursus Północny

  • budowę ekranów akustycznych

  • przebudowę uzbrojenia inżynieryjnego:

  • sieci energetycznych

          -  sieci gazowych

          -  kanałów deszczowych Szamoty – Świerszcza

          -  sieci wodociągowych

          -  sieci teletechnicznych

          -  linii wn 110kV relacji GPZ Sękocin – GSZ1

  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę oświetlenia
  • budowę sygnalizacji świetlnej
  • wykonanie nasadzenia zieleni

Dodatkowe informacje o inwestycji: http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=75