Marsa, Żołnierska - III etap przebudowy ciągu ulic

Marsa, Żołnierska - III etap przebudowy ciągu ulic

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Rembertów i polega na budowie drugiej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa z ul. Żołnierską. Estakada będzie służyła do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa.

Realizowane prace stanowią trzeci i ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

We wrześniu 2019 roku zakończył się drugi etap przebudowy drogi,  w ramach którego na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady, przeznaczonej dla ruchu w kierunku centrum Warszawy, pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki niezbędnego do zrealizowania inwestycji.   

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

WYKONAWCA

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal SA

TERMIN REALIZACJI

04.2021 – 12.2023

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 57, 12 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone