Rozstrzygnięcie przetargu na budowę drugiej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej

Wybrany został wykonawca prac przy budowie drugiej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal SA. Konsorcjum wyceniło swoje prace na 57,122 mln zł.

Do 15 marca czekamy na ewentualne odwołania innych oferentów. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i przystąpienie do prac w terenie. Inwestycja ma potrwać 20 miesięcy.

Budowa estakady będzie trzecim i ostatnim etapem modernizacji ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Zachodnia estakada umożliwi bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Marsa w stronę centrum Warszawy.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.