Otwarcie ofert na budowę estakady nad skrzyżowaniem Żołnierskiej i Marsa

Wiemy już, kto i za ile chce wybudować drugą estakadę na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Chętnych jest 11 firm, a wartość ofert waha się pomiędzy 57,1 mln zł a 72,2 mln zł. Na realizację zadania przeznaczyliśmy 59,8 mln zł.

Budowa estakady będzie trzecim i ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Wykonawcę prac wskażemy po sprawdzeniu wszystkich ofert.
Zachodnia estakada umożliwi bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Marsa w stronę centrum Warszawy. Jej budowa rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa 20 miesięcy.

 


5 listopada 2020 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa dla projektu pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.