Trwa budowa drugiej estakady w ul. Marsa i Żołnierskiej

Przebudowa dróg w rejonie skrzyżowania ulicy Marsa z Żołnierską zmierza ku końcowi. Na powstającej estakadzie ustawione zostały wszystkie krawężniki, zamontowane są deski gzymsowe, a na płycie betonowej leży już izolacja. Trwa budowa kap chodnikowych i montaż ekranów akustycznych. Wkrótce rozpocznie się układanie nawierzchni, a następnie montaż barier energochłonnych, balustrad i latarni.Powstająca estakada będzie obsługiwała ruch od strony ul. Żołnierskiej w kierunku Trasy Siekierkowskiej i centrum miasta.

Prace budowlane, zarówno na estakadzie jak i w poziomie terenu, zakończą się w grudniu, po czym wystąpimy do nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego fragmentu drogi. Przewidujemy, że estakada zostanie dopuszczona do ruchu w styczniu 2023 r. Wcześniej, bo już w pierwszej połowie października, przewrócony zostanie ruch na zamkniętym obecnie fragmencie jezdni ul. Marsa pomiędzy ulicami Żołnierską i Chełmżyńską.

Realizowane prace stanowią trzeci i ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

We wrześniu 2019 roku zakończył się drugi etap przebudowy drogi,  w ramach którego na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.