Przygotowania do otwarcia nowej estakady nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej i Marsa

Nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie nowej estakady nad skrzyżowaniem ul. Marsa i Żołnierskiej. Estakada ma zostać otwarta w przyszłym tygodniu. Jej budowa była ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji niemal pięciokilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 – ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy.

W najbliższych dniach będą prowadzone przygotowania do otwarcia estakady. Obejmą one rejon skrzyżowania ul. Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej oraz ul. Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej, gdzie m.in. zmieniane będą cykle sygnalizacji świetlnej, oznakowanie oraz pojawią się dodatkowe pasy do skrętu – w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa oraz z ul. Marsa w lewo w ul. Rekrucką.

Pomimo trwających prac budowlanych, ulicami Marsa i Żołnierską przejeżdżało w październiku 2022 r. średnio ok. 60 tys. pojazdów na dobę. To pokazuje, jak ważne są te ulice w układzie komunikacyjnym i transportowym Warszawy. Nowo wybudowana estakada uzupełnia rozwiązania drogowe, które powstały w ostatnich latach. Modernizacja ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej prowadzona była na odcinku ok. 5 km.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.