Umowa na projekt estakady w Żołnierskiej i Marsa

Podpisaliśmy z firmą Mosty Gdańsk umowę na dokumentację projektową drugiej estakady, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Koszt prac wyniesie 833 tys. zł. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.