Otwarcie drugiej estakady nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej i Marsa

Dzisiaj otwarta została nowa estakada nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Marsa. Korzystają z niej kierowcy skręcający w prawo z ul. Żołnierskiej w stronę Trasy Siekierkowskiej i ronda I. Mościckiego. Budowa estakady była ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji niemal pięciokilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631- ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy.

Estakada ma długość ok. 600 m i umożliwia także przejazd nad skrzyżowaniem ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową. Jej budowa ruszyła w kwietniu 2021 i trwała 20 miesięcy. Zakończenie inwestycji umożliwiło również przywrócenie na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej, Marsa i Rekruckiej możliwości skrętu w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa oraz z ul. Marsa w lewo w ul. Rekrucką.

Pomimo trwających prac budowlanych, ulicami Marsa i Żołnierską przejeżdżało w październiku 2022 r. średnio ok. 60 tys. pojazdów na dobę. To pokazuje jak ważny jest to fragment układu drogowego Warszawy. Nowo wybudowana estakada uzupełnia rozwiązania, które powstały w ostatnich latach. We wrześniu 2019 roku zakończył się etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631, w ramach którego nad skrzyżowaniem ulic Marsa i Żołnierskiej wybudowana została pierwsza z estakad, wschodnia (prowadząca ruch w stronę granicy miasta) oraz dziesięć innych obiektów inżynierskich - w tym dodatkowe wiadukty w ul. Marsa nad linią kolejową, wiadukty w ul. Żołnierskiej nad linią kolejową i kolejne nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków, kładka dla pieszych, a także przejścia dla zwierząt leśnych.

Drugą estakadę nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ul. Marsa wybudowało konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal SA. Koszt budowy to ok. 58 mln zł.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.