Wołoska - budowa drugiej jezdni

Wołoska - budowa drugiej jezdni

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Mokotów i umożliwiła wyeliminowanie ostatniego wąskiego gardła w ciągu ulicy Wołoskiej, które łączyło okolice Służewia i Służewca ze Starym Mokotowem.

ZAKRES PRAC

Budowa drugiej jezdni na odcinku od ulicy Wiktorskiej do Bagażowej pozwoliła uniknąć krzyżowania się drogi z torowiskiem tramwajowym, a także zwiększyła przepustowości skrzyżowań z ulicami Racławicką i Odyńca oraz Woronicza. W ramach przebudowy powstały także chodniki, drogi dla rowerów oraz zatoki przystankowe. Dzięki uporządkowaniu terenu wzdłuż ulicy Wołoskiej, mieszkańcy zyskali wygodny ciąg pieszy pozwalający dotrzeć na Pole Mokotowskie.

Długość przebudowanej ulicy to około 1200 m. Prace związane z realizacją inwestycji prowadzone były w większości w nowym korytarzu drogowym, poza istniejącą jezdnią.

WYKONAWCA

Balzola SA

LATA REALIZACJI

2014 - 2016

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

11.2015

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 82 mln zł


  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone