Szerzej na ul. Racławickiej

Już dzisiaj ok. godz. 21.00 w rejonie skrzyżowania z ul. Wołoską otwarte zostaną południowe jezdnie ul. Racławickiej oraz Odyńca. Na ulicy Odyńca tak jak dotychczas będzie po jednym pasie w każdym kierunku, za to na ul. Racławickiej kierowcy będą od dzisiaj korzystali z poszerzonych jezdni – do dwóch pasów w kierunku ul. Żwirki i Wigury i do czterech pasów na dojeździe do ul. Wołoskiej.