Umowa na poszerzenie ul. Wołoskiej podpisana

Podpisana została umowa na poszerzenie ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Kostruktorskiej. Wykonawcą została firma Construcciones y Promociones Balzola SA z Hiszpanii. Koszt prac budowlanych to ok. 81,7 mln złotych. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na zrealizowanie inwestycji.

Długość przebudowywanego odcinka ulicy to około 1200 m. Ulica zostanie poszerzona do dwóch jezdni o trzech pasach ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. Zwiększy się również przepustowość skrzyżowań ul. Wołoskiej z ulicami Racławicką/Odyńca oraz Woronicza. Inwestycja stanowi ostatni etap poszerzania ul. Wołoskiej.

Zakres prac obejmuje także przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Wołoskiej i Woronicza oraz budowę pętli tramwajowej. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe z wiatami. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonane oznakowanie pionowe i poziome z elementami monitoringu i zarządzania ruchem drogowym. Przebudowie ulegnie istniejąca infrastruktura teletechniczna kolidująca z projektowanymi obiektami.

Wzdłuż ulicy pojawi się też nowa zieleń.

 Zdjęcia: zmid.waw.pl/index.php