Osiem ofert w przetargu na poszerzenie ul. Wołoskiej

W przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wpłynęło osiem ofert. Najniższą cenę – ok. 63,9 mln zł – zaproponowała firma Strabag Sp. z o.o. Najwyższa z ofert  na kwotę ok. 90,8 mln zł należy do konsorcjum firm „Planeta” Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Komisja przetargowa ma teraz za zadanie sprawdzić otrzymane oferty. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 19 miesięcy na zrealizowanie inwestycji (w tym 16 na roboty budowlane). Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze przed wakacjami.

Długość przebudowywanego odcinka ulicy to około 1200 m. Ulica zostanie poszerzona do dwóch jezdni o trzech pasach ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. Zwiększy się również przepustowość skrzyżowań ul. Wołoskiej z ulicami Racławicką/Odyńca oraz Woronicza. Inwestycja stanowi ostatni etap poszerzania ul. Wołoskiej.

 Zakres prac obejmuje budowę lub przebudowę:

 • ulic: Wołoska, Racławicka, Odyńca, Woronicza, Karwińska, Maratońska, Balonowa, Baboszewska, Janka Bytnara Rudego, Marzanny, Bełska, Garażowa,
 • torowiska wzdłuż ul. Wołoskiej i Woronicza wraz z budową pętli tramwajowej,
 • chodników,
 • ścieżek rowerowych,
 • zatok autobusowych wraz z wiatami,
 • zjazdów,
 • ekranów akustycznych,
 • oświetlenia drogowego,
 • kanalizacji deszczowej,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego poziomego z elementami monitoringu i zarządzania ruchem drogowym,
 • istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi obiektami.

 Wzdłuż ulicy pojawią się nowe nasadzenia zieleni.

 Zdjęcia: zmid.waw.pl