Północna część skrzyżowania ul. Wołoskiej z ul. Racławicką gotowa

W czwartek 28 maja ok. godz. 21.00 zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Odyńca z ul. Wołoską. Wyłączona z ruchu zostanie południowa część skrzyżowania, a ruch przełożony na przebudowaną północną stronę.

Na północnej jezdni ul. Racławickiej pomiędzy ul. Wołoską a ul. Maratońską będzie po jednym pasie w każdym kierunku (przed skrzyżowaniem wytyczony zostanie dodatkowy pas do skrętu w prawo z ul. Racławickiej w ul. Wołoską w kierunku Służewa). Ul. Odyńca pomiędzy ul. Wołoską a ul. Baboszewską pozostanie jednokierunkowa; można będzie nią jechać tylko w kierunku al. Niepodległości. Objazd w przeciwnym kierunku został poprowadzony ul. Woronicza. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca sierpnia.

Budowa nowej jezdni ul. Wołoskiej pomiędzy ul. Wiktorską a Bagażową dobiega końca. Już w czerwcu planowane jest skierowanie na nią ruchu i rozpoczęcie remontu starej jezdni. Prowadzone obecnie prace obejmują także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, urządzeń elektro-energetycznych i teletechnicznych. Budowane jest nowe oświetlenie uliczne oraz przebudowywana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulicy Wołoskiej z Racławicką i Woronicza. Po zachodniej stronie ul. Wołoskiej rozpoczęła się budowa dróg rowerowych i chodników.

Trwa przebudowa torowiska tramwajowego. Pod koniec czerwca planowane są zmiany w komunikacji tramwajowej i rozpoczęcie przebudowy torów na ul. Woronicza wraz z dojazdem do zajezdni.

Wprowadzane zmiany w organizacji ruchu związane są z poszerzaniem ul. Wołoskiej. Na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Bagażowej zbudowana zostanie druga jezdnia. Przebudowane będą także skrzyżowania z ulicami Woronicza oraz Racławicką/Odyńca. W ramach przebudowy powstaną także chodniki, drogi dla rowerów oraz zatoki przystankowe. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 1200 m. Koszt robót budowlanych to ok. 81,7 mln zł.

Wszystkie prace mają się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Galeria zdjęć: zmid.waw.pl/index.php