Układanie nawierzchni w rejonie skrzyżowania ul. Wołoskiej i Woronicza

W najbliższy weekend na zachodniej jezdni ul. Wołoskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Woronicza będą trwały prace związane z układaniem nawierzchni. Wymagają one zamknięcia przejazdu ul. Wołoską w kierunku Służewca na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej. Od piątku 13 listopada od godz. 23.00 do poniedziałku 16 listopada do godz. 4.00 przejazd w kierunku Służewca będzie prowadził ulicami: Etiudy Rewolucyjnej lub F. Joliot-Curie.

W poniedziałek ok. godz. 4.00 zachodnia jezdnia ul. Wołoskiej pomiędzy ul. Racławicką a ul. J.P. Woronicza zostanie otwarta i tak jak obecnie będzie możliwość skrętu w ul. J.P. Woronicza do ul. Bełskiej. Nadal wyłączony z ruchu pozostanie odcinek ul. Wołoskiej od skrzyżowania do ul. Konstruktorskiej; nie będzie także przejazdu ul. J.P Woronicza na wprost przez skrzyżowanie.

Zakończenie budowy ul. Wołoskiej planowane jest jeszcze w tym miesiącu.