Przełączenie ruchu na nową jezdnię Wołoskiej

12 czerwca 2015 r. około godz. 21 nastąpi przełączenie ruchu na nowo wybudowaną zachodnią jezdnię ul. Wołoskiej. Jednocześnie nastąpi zamknięcie obecnie użytkowanej starej jezdni. Prace związane z jej przebudową potrwają do końca roku.

Obecnie prowadzone są również prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, urządzeń elektro-energetycznych i teletechnicznych. Budowane jest nowe oświetlenie uliczne oraz przebudowywana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulicy Wołoskiej z ulicami: Racławicką i Woronicza. Po zachodniej stronie ul. Wołoskiej trwa budowa dróg rowerowych i chodników. W drugiej połowie czerwca na ścieżkach położona zostanie nawierzchnia asfaltowa.

Kończone są prace torowe na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Woronicza. Położone zostały tory tramwajowe, trwa montaż trakcji. Pod koniec czerwca planowane jest włączenie do ruchu tego odcinka trasy tramwajowej i zamknięcie na miesiąc torowiska od ul. Woronicza w kierunku Służewca.

Inwestycja stanowi ostatni etap poszerzania ul. Wołoskiej i ma być gotowa w pierwszej połowie 2016 r. Długość przebudowywanego odcinka to około 1200 m. Ulica będzie poszerzona do dwóch jezdni o trzech pasach ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. Koszt robót budowlanych to ok. 81,7 mln zł.