W weekend nowa nawierzchnia na fragmentach ul. Racławickiej i Odyńca

Przed nami pracowity weekend na przebudowie ul. Wołoskiej i fragmentach ul. Racławickiej i Odyńca, na których układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu. Dla kierowców oznacza to częściowe zamknięcie skrzyżowania. Możliwy będzie jedynie przejazd na wprost jezdnią ul. Wołoskiej.

Zamknięcie ul. Racławickiej i Odyńca w rejonie skrzyżowania z ul. Wołoską zostanie wprowadzone w piątek ok. godz. 24.00. Prace potrwają do poniedziałku do godz. 4.00.

Objazd skrzyżowania prowadzi ulicami F. Joliot-Curie, J.P. Woronicza, Etiudy Rewolucyjnej i Miłobędzką.