Koniec zwężenia na Wołoskiej

Ogłoszony został przetarg na budowę nowej jezdni i przebudowę jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej. Termin składania ofert upływa 2 kwietnia 2014 r. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał  19 miesięcy na zrealizowanie inwestycji (w tym 16 na roboty budowlane).

Długość przebudowywanego odcinka ulicy to około 1200 m. Ulica zostanie poszerzona do dwóch jezdni o trzech pasach ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. Zwiększy się również przepustowość skrzyżowań ul. Wołoskiej z ulicami Racławicką/Odyńca oraz Woronicza. Inwestycja stanowi ostatni etap poszerzania ul. Wołoskiej. Prace prowadzone będę w większości poza istniejącą jezdnią.

Zakres prac obejmuje budowę lub przebudowę:

 • ulic (Wołoska, Racławicka, Odyńca, Woronicza, Karwińska, Maratońska, Balonowa, Baboszewska, Janka Bytnara Rudego, Marzanny, Bełska, Garażowa),
 • torowiska wzdłuż ul. Wołoskiej i Woronicza wraz z budową pętli tramwajowej,
 • chodników,
 • ścieżek rowerowych,
 • zatok autobusowych wraz z wiatami,
 • zjazdów,
 • ekranów akustycznych,
 • oświetlenia drogowego,
 • kanalizacji deszczowej,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego poziomego z elementami monitoringu i zarządzania ruchem drogowym,
 • istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi obiektami.

Wzdłuż ulicy pojawią się nowe nasadzenia zieleni.

Zdjęcia: zmid.waw.pl/index.php