Głębocka - rozbudowa ulicy na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Głębocka - rozbudowa ulicy na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Białołęka. Polegała na przebudowie ul. Głębockiej na odcinku od ul. Magicznej do ul. Berensona.

ZAKRES PRAC

W ramach przedsięwzięcia powstała jednojezdniowej droga klasy Z, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań, chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie powstały ronda. Ul. Lewandów została połączona z ul. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej.  Łącznie wybudowanych zostało około 2,3 km dróg.

Wybudowano lub przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie uliczne, gazociąg, wodociąg, zbiorniki retencyjne, sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.

Równolegle prowadzona była inwestycja MPWiK polegająca na budowie kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, kanalizacji ściekowej i tłocznej w ul. Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Głębockiej i ul. Berensona.

WYKONAWCA

STRABAG Sp. z o.o.

LATA REALIZACJI

2017- 2019

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

49 171 387,48 zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone